Latar Belakang

Device

Terdapat sekitar 470 ribu orang pelajar yang menduduki Peperiksaan SPM pada tahun 2020. Di kalangan pelajar tersebut ada yang bercuti dan ada di antara mereka yang bekerja. Sebahagian besar mereka tidak berpeluang untuk mengisi masa cuti secara berfaedah dan memungkinkan mereka terjebak dengan aktiviti gejala sosial yang negatif.

Sejajar dengan matlamat kerajaan untuk membangun modal insan yang seimbang dan mempunyai jati diri, maka satu bentuk pengisian dari sudut aqli, jasmani, ruhani dan emosi perlu dirancangkan. Oleh itu Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia (HALUAN) dengan Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) dan Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis (IPTIP) akan melaksanakan Kursus Jati Diri dan Kesukarelawanan Remaja. Kursus ini adalah sangat relevan dan mampu menyumbang untuk membantu kerajaan dalam mencapai matlamat tersebut.

Objektif

  1. Menyediakan program-program yang memberikan penekanan aspek pembentukan jati diri dan kesukarelawanan kepada pelajar lepasan SPM.
  2. Mendedahkan pelajar kepada kemahiran berorganisasi, pengurusan dan komunikasi.
  3. Membina kemahiran pengurusan diri.
  4. Melahirkan individu yang sayang dan sanggup berbakti kepada masyarakat.
  5. Melahirkan kepimpinan pelajar berwibawa dan berketerampilan.

Sasaran Peserta

Kursus ini terbuka kepada semua lepasan SPM 2020 diseluruh negara

Kandungan Kursus

  • Modul Ice Breaking & Team Building
  • Modul Pembinaan Karakter Muslim Berasaskan 10 Muwasafat
  • Modul Sirah
  • Modul HiMEGA [Hijrah Menara Gading]

Tarikh

28-30 Mei 2021 (TIGA hari)

Yuran

RM70 sahaja untuk TIGA hari kursus, tshirt JDK, bahan modul, bimbingan Mentor sepanjang cuti hingga keputusan SPM keluar dan sijil penyertaan